Hoe werkt een GPS tracker

Satellite WatchToCare

 

Hoe werkt een GPS-tracker (een GPS-horloge) precies?

De nauwkeurigheid van een GPS horloge/tracker is afhankelijk van meerdere factoren.

Voor een locatie met een nauwkeurigheid van ca. 5 - 10 m moet het apparaat het GPS-signaal van zoveel mogelijk satellieten kunnen ontvangen. Hoe meer satellietsignalen de GPS-tracker kan ontvangen, hoe nauwkeuriger de locatie zal zijn. Dit is het geval wanneer een groot deel van de lucht boven de GPS-tracker vrij van obstakels is. Als de GPS-watch of GPS-tracker buiten het gebouw wordt gebracht, duurt het ca. 5 minuten voordat de eerste GPS-positie kan worden weergegeven. Het helpt als het positiemarkering symbool  in de app op de kaart wordt ingedrukt om handmatig een positiebepaling te activeren.

In gebouwen, auto's, grotten, garages, naast muren, rotsen, metalen hekken etc., waar geen GPS-signaal kan worden ontvangen of dit gestoord of gestoord is, of in de buurt van storingsbronnen van het GSM-netwerk, in GSM-gaten (waar geen of een zwak GSM-signaal beschikbaar is), kan een exacte positiebepaling niet worden verwacht.

Als de GPS-tracker geen voldoende GPS-satellietsignaal kan ontvangen, schakelt deze over op Wifi of op de zogenaamde LBS-positionering (Local Base Station / GSM-masten). Deze probeert de locatie te bepalen met behulp van een WiFi-netwerk of de positie van de dichtstbijzijnde GSM-masten, wat behoorlijk onnauwkeurig is, maar in ieder geval een ruwe positionering mogelijk maakt. Wel kan de afwijking meer dan een kilometer zijn. Wij adviseren dan ook om LBS uit te zetten.

Door het grote aantal gebouwen in de stad kan het zomaar gebeuren dat de locatie via GPS slechts tot op 30-50m nauwkeurig is of dat de plaatsbepaling heen en weer springt tussen GPS en Wifi/LBS, afhankelijk van het al dan niet voldoende beschikbaar zijn van het GPS signaal.

Waar de GSM-masten dichter bij elkaar staan, zoals in grote steden, kan de LBS-positionering nauwkeurig zijn tot 100 - 500 m, maar in het land, waar de GSM-masten enkele kilometers uit elkaar staan, kan deze verslechteren tot 1 - 10 km .

De GPS trackers met WIFI ontvanger zijn in staat om via een WIFI netwerk de positie te bepalen. Hiervoor hoeft de tracker niet ingelogd te zijn op het WIFI netwerk, de enkele ontvangst van een Wifi netwerk is voldoende. Positionering via een WIFI-netwerk is alleen succesvol als het WIFI-netwerk zijn eigen positie kent, wat het geval is bij vast geïnstalleerde WIFI-netwerken. Dit maakt positionering met een nauwkeurigheid van ca. 20 - 100 m mogelijk, zelfs als er helemaal geen GPS-signaal kan worden ontvangen. U kunt bijvoorbeeld bepalen of het kind zich in het schoolgebouw bevindt als de app op de mobiele telefoon een positie via WIFI in de buurt van de school aangeeft.

Wanneer de positie wordt aangegeven op de kaartweergave in de App, geeft het informatievenster aan of de locatie via GPS, WIFI of LBS was. Hierdoor weet je in welk gebied de tracker kan zijn en hoe nauwkeurig de positie kan zijn.

Met de app op de surveillance mobiele telefoon kun je de historische route zo weergeven dat de LBS en Wifi punten niet worden weergegeven, waardoor je een beter resultaat krijgt.

Een typisch gedrag van het GPS-systeem bij schoolkinderen is wanneer het kind met een GPS-horloge naar school gaat en de exacte posities via GPS naar de school kunnen worden gevolgd, maar de positie springt plotseling enkele kilometers van het schoolgebouw vandaan. Het kan ook voorkomen dat de punt dan terug wijst naar het schoolgebouw of in de buurt ervan en dan weer ver weg springt.

De reden hiervoor is dat het horloge in het gebouw geen GPS-signaal kan ontvangen en dus de locatie naar Wifi of LBS schakelt en een onnauwkeurig punt laat zien en dit kan ver weg zijn van de werkelijke locatie. Als het kind vervolgens met het horloge in het schoolgebouw beweegt, eventueel naast een raam of onder een houten dak, kan de klok weer een zwak GPS-signaal krijgen en een veel nauwkeuriger punt aangeven, maar dit kan ook een paar honderd meter zijn. naast het schoolgebouw, aangezien de nauwkeurigheid kan verslechteren van 1 - 2 m tot 50 - 100 m als het GPS-signaal niet sterk genoeg is. Als je weet dat het kind in het schoolgebouw is met de klok, maar de app geeft via Wifi/LBS altijd hetzelfde, verre punt weer, dan kun je er  vanuit gaan dat de persoon nog steeds op dezelfde plek is.

Als je wilt zien waar het kind kan zijn met het GPS-horloge wanneer de positie momenteel niet nauwkeurig is (LBS / Wifi), moet je LBS / Wifi in de loop van de route uitschakelen en kort voor de start het tijdsinterval voor afspelen instellen en een beetje na de verwachte aankomsttijd. Na weergave van de route ziet u alleen de exacte GPS-punten. Als deze voor het schoolgebouw eindigen, mag men ervan uitgaan dat het kind op school is. Bij twijfel is het echter raadzaam om het horloge te bellen en te vragen of het er echt is.

 

Helaas kan van een GPS-horloge of GPS-tracker niet worden verwacht dat deze zo'n nauwkeurige locatie in het gebouw geeft als vanaf een mobiele telefoon. De reden hiervoor is dat een mobiele telefoon een veel krachtigere processor en een grotere GPS-ontvanger heeft. Hierdoor kan een mobiele telefoon de positie sneller en nauwkeuriger berekenen.

De functie van een GPS tracker is echter niet beperkt tot positiebepaling, maar heeft ook de noodoproep en virtuele omheining functie.

De communicatie tussen de GPS tracker en de tracker app op de monitorende mobiele telefoon en de lokalisatie verloopt via onze server.

De functionaliteit van de GPS tracker hangt er bijvoorbeeld van af of het systeem correct is geconfigureerd, of de GPS tracker/GPS horloge en de monitoring mobiel een 4G GSM en internet of spraakverbinding hebben, of ze met elkaar kunnen communiceren en of de batterij van de GPS-tracker en de bewaking mobiel zijn voldoende opgeladen en beide zijn ingeschakeld en klaar om te werken wanneer de positie wordt opgevraagd of wordt gebeld.

De bedrijfsuren van het GPS-apparaat zijn afhankelijk van of het volledig is opgeladen en hoe vaak ermee is gecommuniceerd. De looptijd kan worden verlengd door de werkmodus in de app onder Meer / Instellingen op 3 minuten in te stellen. Dit betekent dat het GPS-apparaat niet te vaak zendt en energie bespaart.

Het is aan te raden om de GPS tracker/GPS horloge iedere nacht op te laden.